Mehmet Ali Büyükkara

Mehmet Ali Büyükkara

12-02-2021

13:20

Bir siyasi muhalefet ideolojisi tabii ki devlet olmayı hedefler. Bu görünüşte 1 başarıdır. Ancak bu "başarının" uzun vadede ne getirip ne götüreceği de o kadar önemlidir Bu türden dini-siyasi muhalefet hareketlerinden hemen akla gelen 2 tarihi örnek var Mutezile ve Kızılbaşlık

Mesela Kızılbaşlık, Anadolu'da yapamadığını İran'da başardı, basbayağı bir devlet kurdu (Safevi). Bu çok büyük başarı. Fakat 50 yıl geçmedi, tasfiye yediler, dışlandılar. O koca Türkmen uluları yerli bürokrasi tarafından asimile edildi. Geriye Kızılbaşlık'tan eser kalmadı.

Anadolu Kızılbaşları ise Şahımız gelecek İstanbul'u alacak diye boşa bekleyip durdular. Zorlu yüzyıllar geçirdiler, baskı yediler, köylüleşip dinamizmlerini yitirdiler, ama muhaliflikleriyle ayakta kalıp bugüne ulaştılar. Devletlü'ler yok olmuş, muhalif'ler sağ kalmıştı .Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...