Özgür Orhangazi

Özgür Orhangazi

29-04-2020

05:38

1.Resmi açıklamalara göre Mayıs sonunda çifte bayram yapmaya hazırlanırken salgının ve alınan tedbirlerin ekonomik etkileri üzerine yapılan çalışmalar ve öncü göstergeler neler anlatıyor? İlgilisi için ufak bir zincirde toplayayım dedim

2.IMF’ye göre 2020’de Türkiye ekonomisi %5 küçülecek

3.OECD ise son raporunda Türkiye’de toplam üretimin yaklaşık %24 daralacağını tahmin ediyordu

4.E. Taymaz güncellediği çalışmasında 2017 girdi-çıktı tablolarıyla kısıtlamaların ve beklentilerdeki değişimlerin etkileriyle, geniş kamu destekleri olmadığında, GSYH’deki daralmanın %17 ila %23 arasında olacağını tahmin ediyor

5.Taymaz’ın herhangi bir politika uygulanmadığında işsizlik oranı tahminleri de %24 ila %31’i buluyor. Taymaz, devletin toplam 54 milyar dolarlık bir destek paketi sağlaması gerektiğine işaret ediyor.

6.TEPAV’ın çalışması salgının 1 yıl sürmesi durumunda GSYH’nin %38 kadar küçülebileceğine işaret ediyor

7.S. Demiralp vd.’nin ürettikleri tahminlere göre şu anki uygulamalarla GSYH %17 azalıyor Bu çalışmaya göre eğer daha sert bir tam karantina uygulanırsa salgın daha kısa sürede kontrol altına alınarak (42 günde) GSYH’deki azalma %7.8’de kalıyor.

8.Bayar, Günçavdı ve Levent’in yaptıkları çalışma ise TÜİK’in 2017 “Gelir Yaşam Koşulları Anketi” verilerini kullanarak iki senaryo üzerinden salgının hanehalkı gelirleri üzerindeki etkisini tahmin etmeye çalışıyor.

9.Buna göre işsizlik oranının %19 ila %25’e çıkması; gelir dağılımında ise en yoksul %20’lik kesimin toplam gelirden aldığı payın %13.8, ikinci en yoksul %20’nin toplam gelirden aldığı payın %1.9 düşeceği tahmin ediliyor.

10.Tabii bu çalışmalar bu dönemde şirketlerin batmadığı, bir şekilde borç ödemelerinin devam ettiği ve salgın sonrasında kaldıkları yerden devam ettikleri varsayımına dayanıyor. Dış sermaye çıkışının ve döviz kurundaki artışın etkileri de ayrıca değerlendirilmeli.

11.Peki şimdilik elimizdeki göstergeler ne anlatıyor? Örneğin, kapasite kullanım oranı Nisan’da %61.6’ya gerileyerek 2009’daki seviyelere hızla düşmüş durumda

12.2018’den beri düşük seyreden tüketici güven endeksine ek olarak reel kesim güven endeksi de sert bir düşüş kaydetmiş görünmekte

13.Elektrik tüketimindeki sert düşüş de ekonomik faaliyetlerdeki sert daralmanın öncü göstergesi olarak kabul edilebilir

14.Son olarak, banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamalar istatistikleri de Mart sonundan itibaren sert bir yavaşlamaya işaret etmekte.Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...