πŸ¦…

πŸ¦…

15-10-2021

12:02

Heart's Choice | Heejake x Jakehoon au β€” Gino (sjy) has always been inlove with Dashiel (psh) β€” his best friend who loathe the idea of having a relationship with a guy. but things will change after Zion (lhs) came into the picture.

Tags and notes:

Characters:

-Mikael Gino Lorejo (sjy) -Dashiel Lyle Sarceno (psh) -Zion Ravielle Lagunero (lhs)

-Jax Elijah Bautista (yjw) -Shadrac Yvan Damasco (nk) -Alexander Jace Aguirre (ksn) -Nathan Kyrro Legaspi (pjs)

START

πŸ’Œ 001.

πŸ’Œ 002.

πŸ’Œ 003.

πŸ’Œ 004.

πŸ’Œ 005. Next morning

πŸ’Œ. 006

πŸ’Œ 007.

πŸ’Œ 008.

πŸ’Œ 009.

πŸ’Œ 010.

πŸ’Œ 011.

πŸ’Œ 012.

πŸ’Œ 013. next morning

πŸ’Œ 014.

πŸ’Œ 015.

πŸ’Œ 016.

πŸ’Œ 017.

πŸ’Œ 018.

πŸ’Œ 019.

πŸ’Œ 020.

πŸ’Œ 021.

πŸ’Œ 022.

πŸ’Œ 023.

πŸ’Œ 024.

πŸ’Œ 025.

πŸ’Œ 026.

πŸ’Œ 027.

πŸ’Œ 028.

πŸ’Œ 029.

πŸ’Œ 030. Saturday

πŸ’Œ 031.

πŸ’Œ 032.

πŸ’Œ 033. Zion and Nate

πŸ’Œ 034.

πŸ’Œ 035.

πŸ’Œ 036.

πŸ’Œ 037.

πŸ’Œ 038.

πŸ’Œ 039.

πŸ’Œ 040.

πŸ’Œ 041.

πŸ’Œ 042.

πŸ’Œ 043.

πŸ’Œ 044.

πŸ’Œ 045.

πŸ’Œ 046.

πŸ’Œ 047.

πŸ’Œ 048.

πŸ’Œ 049.

πŸ’Œ 050.

πŸ’Œ 051.

πŸ’Œ 052.

πŸ’Œ 053.

πŸ’Œ 054. Monday!

πŸ’Œ 055.

πŸ’Œ 056.

πŸ’Œ 057.

πŸ’Œ 058.

πŸ’Œ 059.

πŸ’Œ 060.

πŸ’Œ 061.

πŸ’Œ 062.

πŸ’Œ 063.

πŸ’Œ 064.

πŸ’Œ 065.

πŸ’Œ 070.

πŸ’Œ 071.

πŸ’Œ 072.

πŸ’Œ 073.

πŸ’Œ 074.

πŸ’Œ 075.

πŸ’Œ 076.

πŸ’Œ 077.

πŸ’Œ 078.

πŸ’Œ 079.

πŸ’Œ 080.

πŸ’Œ 081.

πŸ’Œ 082.

πŸ’Œ 083.

πŸ’Œ 084.

πŸ’Œ 085.

πŸ’Œ 086. every chapter means different days

πŸ’Œ 087.

πŸ’Œ 088.

πŸ’Œ 089.

πŸ’Œ 090. dog cafΓ©

πŸ’Œ 091.

πŸ’Œ 092.

πŸ’Œ 093.

πŸ’Œ 094.

πŸ’Œ 095.

πŸ’Œ 096.

πŸ’Œ 097.

πŸ’Œ 098.

πŸ’Œ 099. tw//lots of cursing

πŸ’Œ 100.

πŸ’Œ 101.

πŸ’Œ 102.

πŸ’Œ 103.

πŸ’Œ 104.

πŸ’Œ 105.

πŸ’Œ 106. After a week

πŸ’Œ 107.

πŸ’Œ 108.

πŸ’Œ 109.

πŸ’Œ 110.

πŸ’Œ 111.

πŸ’Œ 112.

πŸ’Œ 113.

πŸ’Œ 114.

πŸ’Œ 115.

πŸ’Œ 116.

πŸ’Œ 117. Time skipped-saturday

πŸ’Œ 118.

πŸ’Œ 119.

πŸ’Œ 120.

πŸ’Œ 121.

Please play this song while reading

πŸ’Œ 122.

πŸ’Œ 123.

πŸ’Œ 124.

πŸ’Œ 125.

πŸ’Œ 126.

πŸ’Œ 127.

πŸ’Œ 128.

πŸ’Œ 129.

πŸ’Œ 130.

πŸ’Œ 132.

πŸ’Œ 133.

πŸ’Œ 134.

πŸ’Œ 135.

πŸ’Œ 136.

πŸ’Œ 137.

πŸ’Œ 138.

πŸ’Œ 139.

πŸ’Œ 140.

πŸ’Œ 141.

πŸ’Œ 141.

πŸ’Œ 142.

πŸ’Œ 143.

πŸ’Œ 144.

πŸ’Œ 145.

πŸ’Œ 146.

πŸ’Œ 147.

πŸ’Œ 148

πŸ’Œ 149.

πŸ’Œ 150.

πŸ’Œ 151.

πŸ’Œ 152.

πŸ’Œ 153.

πŸ’Œ 154.

πŸ’Œ 155.

πŸ’Œ 156.

πŸ’Œ 157.

πŸ’Œ 158.

πŸ’Œ 159.

πŸ’Œ 160.

πŸ’Œ 161.

πŸ’Œ 162.

πŸ’Œ 164.

πŸ’Œ 165.

πŸ’Œ 166.

πŸ’Œ 167.

πŸ’Œ 168.

πŸ’Œ 169.

πŸ’Œ 170.

πŸ’Œ 171.

πŸ’Œ 172.

πŸ’Œ 173.

πŸ’Œ 174.

πŸ’Œ 175.

πŸ’Œ 176.

πŸ’Œ 177.

πŸ’Œ 178.

πŸ’Œ 179.

πŸ’Œ 180

πŸ’Œ 181.

πŸ’Œ 182

πŸ’Œ 183.

πŸ’Œ 184.

πŸ’Œ 185.

πŸ’Œ 186.

πŸ’Œ 187.

πŸ’Œ 188.

πŸ’Œ 189.

πŸ’Œ 190.

πŸ’Œ 191.

πŸ’Œ 192.

πŸ’Œ 193.

πŸ’Œ 194.

πŸ’Œ 195.

πŸ’Œ 196.

πŸ’Œ 197.

πŸ’Œ 198.

πŸ’Œ 199.

πŸ’Œ 200.

πŸ’Œ 201.

πŸ’Œ 202.

πŸ’Œ 203.

πŸ’Œ 204.

πŸ’Œ 205.

πŸ’Œ 206.

πŸ’Œ 207.

β€”after a month

πŸ’Œ 208.

πŸ’Œ 209.

β€”after another month

210.

πŸ’Œ 211.

πŸ’Œ 212.

πŸ’Œ 213.

β€”after another month

πŸ’Œ 214.

πŸ’Œ 215.

πŸ’Œ 216.

πŸ’Œ 217.

πŸ’Œ 218.

πŸ’Œ 219.

πŸ’Œ 220.

πŸ’Œ 221.

πŸ’Œ 222.

πŸ’Œ 223.

πŸ’Œ 224.

πŸ’Œ 225.

πŸ’Œ 226.

πŸ’Œ 227.

πŸ’Œ 228.

πŸ’Œ 229.

πŸ’Œ 230.

πŸ’Œ 231.

πŸ’Œ 232.

πŸ’Œ 233.

πŸ’Œ 234.

πŸ’Œ 235.

πŸ’Œ 236.

πŸ’Œ 237.

πŸ’Œ 238.

πŸ’Œ 239.

πŸ’Œ 240.

πŸ’Œ 241.

πŸ’Œ 242.

πŸ’Œ 243.

πŸ’Œ 244.

πŸ’Œ 245.

πŸ’Œ 246.

πŸ’Œ 247.

πŸ’Œ 248.

πŸ’Œ 249.

πŸ’Œ 250.

πŸ’Œ 251.

πŸ’Œ 252.

πŸ’Œ 253.

πŸ’Œ 254.

πŸ’Œ 255.

πŸ’Œ 256.

πŸ’Œ 257.

πŸ’Œ 258.

πŸ’Œ 259.

πŸ’Œ 260.

πŸ’Œ 261.

πŸ’Œ 262.

πŸ’Œ 256.

πŸ’Œ 257.

πŸ’Œ 258.

πŸ’Œ 259.

πŸ’Œ 260.

πŸ’Œ 261.

πŸ’Œ 262.

πŸ’Œ 263.

πŸ’Œ 263.

πŸ’Œ 264.

πŸ’Œ 265.

πŸ’Œ 266.

πŸ’Œ 267.

πŸ’Œ 268.

πŸ’Œ 269.

πŸ’Œ 269.

πŸ’Œ 270.

πŸ’Œ 271.

πŸ’Œ 272.

πŸ’Œ 273.

πŸ’Œ 274.

πŸ’Œ 275.

πŸ’Œ 276.

β€”night out

πŸ’Œ 277.

πŸ’Œ 278.

πŸ’Œ 279.

πŸ’Œ 280.

πŸ’Œ 281.

πŸ’Œ 282.

πŸ’Œ 283.

πŸ’Œ 284.

πŸ’Œ 285.

πŸ’Œ 286.

πŸ’Œ 287.

πŸ’Œ 288.

πŸ’Œ 289.

πŸ’Œ 290.

πŸ’Œ 291.

πŸ’Œ 292.

πŸ’Œ 293.

πŸ’Œ 294.

πŸ’Œ 295.

πŸ’Œ 296.

πŸ’Œ 297.

πŸ’Œ 298.

β€”after a week

πŸ’Œ 299.

πŸ’Œ 300.

πŸ’Œ 301.

πŸ’Œ 302.

πŸ’Œ 303.

πŸ’Œ 304.

πŸ’Œ 305.

πŸ’Œ 306.

πŸ’Œ 307.

πŸ’Œ 308.

πŸ’Œ 309.

πŸ’Œ 310.

πŸ’Œ 311.

πŸ’Œ 312.

πŸ’Œ 313.

πŸ’Œ 314.

πŸ’Œ 315.

πŸ’Œ 316.

πŸ’Œ 317.

πŸ’Œ 318.

πŸ’Œ 319.

πŸ’Œ 320.

πŸ’Œ 321.

β€”

πŸ’Œ 322.

πŸ’Œ 323.

πŸ’Œ 324.

β€”two days before midterms

πŸ’Œ 325.

πŸ’Œ 326.

πŸ’Œ 327.

πŸ’Œ 328.

πŸ’Œ 329.

πŸ’Œ 330.

πŸ’Œ 331.

πŸ’Œ 332.

πŸ’Œ 333.

πŸ’Œ 334.

πŸ’Œ 335.

πŸ’Œ 336.

πŸ’Œ 337.

πŸ’Œ 338.

πŸ’Œ 339.

πŸ’Œ 340.

πŸ’Œ 341.

πŸ’Œ 342.

πŸ’Œ 343.

πŸ’Œ 344.

πŸ’Œ 345.

πŸ’Œ 346.

πŸ’Œ 347.

πŸ’Œ 348.

πŸ’Œ 349.

πŸ’Œ 350.

πŸ’Œ 351.

πŸ’Œ 352.

πŸ’Œ 353.

πŸ’Œ 354.

β€”βœˆοΈ

πŸ’Œ 355.

πŸ’Œ 356.

πŸ’Œ 357.

πŸ’Œ 358.

πŸ’Œ 359.

πŸ’Œ 360.

πŸ’Œ 360.

πŸ’Œ 361.

πŸ’Œ 362.

πŸ’Œ 363.

πŸ’Œ 364.

πŸ’Œ 365.

πŸ’Œ 366.

πŸ’Œ 367.

πŸ’Œ 368.

πŸ’Œ 369.

πŸ’Œ 370.

πŸ’Œ 371.

πŸ’Œ 372.

πŸ’Œ 373.

πŸ’Œ 374.

πŸ’Œ 375.

πŸ’Œ 376.

πŸ’Œ 377.

β€”after a week

πŸ’Œ 378.

πŸ’Œ 379.

πŸ’Œ 380. Guess who

πŸ’Œ 381.

πŸ’Œ 382.

β€”βœˆοΈ

πŸ’Œ 383.

πŸ’Œ 384.

πŸ’Œ 385.

πŸ’Œ 386.

πŸ’Œ 387.

πŸ’Œ 388.

πŸ’Œ 389.

πŸ’Œ 390.

πŸ’Œ 392.

πŸ’Œ 393. The who? Hahaha

πŸ’Œ 394.

πŸ’Œ 395.

πŸ’Œ 396.

πŸ’Œ 396.

πŸ’Œ 397.

πŸ’Œ 398.

πŸ’Œ 399.

πŸ’Œ 400.

πŸ’Œ 401.

πŸ’Œ 402.

πŸ’Œ 403.

πŸ’Œ 404.

πŸ’Œ 405.

πŸ’Œ 406.

πŸ’Œ 407.

πŸ’Œ 408. Zion and Dashiel's convo

πŸ’Œ 409.

πŸ’Œ 410.

πŸ’Œ 411.

πŸ’Œ 412.

πŸ’Œ 413.

πŸ’Œ 414.

πŸ’Œ 415.

πŸ’Œ 416.

πŸ’Œ 417.

πŸ’Œ 418.

πŸ’Œ 419.

πŸ’Œ 420.

πŸ’Œ 421.

πŸ’Œ 422.

πŸ’Œ 423.

πŸ’Œ 424.

πŸ’Œ 425.

πŸ’Œ 426.

πŸ’Œ 427.

πŸ’Œ 428.

πŸ’Œ 429.

πŸ’Œ 430.

πŸ’Œ 431.

β€”Time Skipped

πŸ’Œ 432.

πŸ’Œ 433.

πŸ’Œ 434.

πŸ’Œ 435.

πŸ’Œ 436.

πŸ’Œ 437.

πŸ’Œ 438.

πŸ’Œ 438.

πŸ’Œ 439.

πŸ’Œ 440.

πŸ’Œ 441.

πŸ’Œ 442.

πŸ’Œ 443.

444.

πŸ’Œ 445.

πŸ’Œ 446.

πŸ’Œ 447.

πŸ’Œ 448.

πŸ’Œ 449.

πŸ’Œ 450.

πŸ’Œ 451.

πŸ’Œ 453.

πŸ’Œ 454.

πŸ’Œ 455.

πŸ’Œ 456.

πŸ’Œ 457.

πŸ’Œ 458.

πŸ’Œ 459.

πŸ’Œ 460.

πŸ’Œ 461.

πŸ’Œ 462. together again

πŸ’Œ 463.

πŸ’Œ 464.

πŸ’Œ 465. every picture, different days

πŸ’Œ 466.

πŸ’Œ 467.

πŸ’Œ 468.

πŸ’Œ 469.

A/N: Hello everyone! siguro matatapos ko na to mamaya or maybe tomorrow hehe, pag pasensyahan nyo na medyo putol putol ang update kasi dami ko pa ginagawa

πŸ’Œ 470.

πŸ’Œ 471.

πŸ’Œ 472.

πŸ’Œ 473.

πŸ’Œ 474.

πŸ’Œ 475.

πŸ’Œ 476.

πŸ’Œ 477.

πŸ’Œ 478.

πŸ’Œ 479.

πŸ’Œ 480.

πŸ’Œ 481.

πŸ’Œ 482.

β€”end.

Sorry aken hahahha, di ko pala nalagyan ng end bobo boboFollow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate πŸ’²

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...