Etnikce

Etnikce

25-11-2019

18:03

Bugün size Avrupa Devletleri Sömürgecilik tarihi hakkında bir bilgisel yazacağım. Batı Medeniyeti dediğimiz kavramın içinin ne kadar da Medeniyetle örtüşmediğini bu yazıyla anlayabilirsiniz.

Haritadan da göreceğiniz üzere Afrika yakın zamana kadar tamamiyle sömürgeci Avrupa ülkeleri tarafından tamamen kontrol edilmekteydi. Afrika pazarının çoğunu ise Fransızlar çekmekteydi.

Fransızlar bu ülkelerden halen daha sömürge vergisi almaktadır. Fransa ekonomisinin önemli bir kısmını bu gelirler karşılamaktadır. 500 Milyar Dolarlık bir sömürge geliri elde etmektedirler.

Fransa 1524 yılında başlattığı sömürgecilik faaliyetleri ile Afrika'da 20'den fazla ülkede sömürge yönetimleri kurdu. Afrika kıtasının yaklaşık %35'i Fransızların komtrölünde idi. Buralarda milyonlarca insan katledildi. Bir o kadar insan da köle olarak satıldı.

Zaman içerisinde Fransız sömürgesinden kurtulmak isteyip isyan edenler oluyor. Bu ayaklaalar da bastırılıyordu. Yaklaşık 2 Milyon insan bu ayaklanmalarda Fransızlar tarafından katledildi.

Afrika ülkelerinde sağlıklı olarak gördüklerini gemilere doldurarak limanlara götürüyor. Buradan da genellikle Amerika kıtasına köle olarak satıyorlardı.

Cezayir'de gerçekleşen katliam ise en meşhurlarındandır. Fransızlar Cezayir'i işgal ederken orada Osmanlı Hakimiyetini kaldırıp yeni bir Arap devleti kurmak istediklerini söyleyerek bu işe girişmişti.

İlk iş olarak ta uzun yıllardır Türk hakimiyetinde olan Cezayir'de yerleşik hale geçmiş olan Türkleri ve memur olan Türk aileleri Cezayir'den zorla çıkartarak işe girişti. Bugün dahi Cezayir'de Türk nüfus vardır. Ancak sayıca fazla değillerdir.

Türkler Cezayir'den çıkartıldıktan sonra asıl katliamlar başlamıştır. Osmanlı o sıralar eski gücünden eser olmadığı için duruma fazla müdahil olamamıştır. Cezayire her ne kadar donanma gönderip durumu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamamış.

Nihayet 1847 yılında yayımlanan ilk devlet salnamesinde Osmanlı eyaletlerini gösteren listeye Cezayir-i garp yazılmadı ve böylelikle Padişah, bu ülke üzerindeki hukukundan feragat etmiş oldu.

O tarihte 10 bin kişiden biraz fazlaca Şehirlerde yaşayan Türkler Cezayir'den sürüldü. Cezayir Fransız sömürgesi olduktan sonra şehirlerin yapıları değişti. Türk ve Mağrip yapıları yerine Avrupa tarzı mimarı geldi.

Bu tarihten sonra Cezayir bağımsızlık mücadelesi verdi. 1954 ve 1962 tarihleri arasında bu mücadelede 1 Milyon civarı Cezayir'li katliama maruz kaldı.

Fransızların katliamları sadece buralarda olmadı tabi. Ruanda'da 800 bin kişinin hayatını kaybettiği olaylarda da Fransızları rolünün olduğu aşikar. Fransız yetkililer dahil kendi suçları olduğunu kabul eden beyanları oldu.Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...