ً

ً

16-07-2021

10:23

baka, siguro. isang hyunsung au. sa sandaling lumapat ang mga labi, utak ay napuno ng baka sakali. patuloy na gumugulo sa isipan, masasagot kaya ng pag-ibig na biglaan?Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...