Heisenberg

Heisenberg

05-12-2019

15:33

Herhangi bir dine mensup olan insanlar, ahlakın o dinle beraber doğdunu, daha önce dünya üzerinde etik kuralların olmadığına inanır. Gerçeği, doğruyu ve yapılması gerekeni Tanrı, gönderdiği din ve peygamber ile açıklar. Dinlerin olmadığı bir dünya barbarların oyun alanıdır. ++

Müslümanlara göre tüm çağdaş ahlak anlayışı İslam ile gelişti, Hristiyanlar için Hz. İsa'dan öncesi tam bir keşmekeşti, Yahudiler ise tüm büyük dinlerin evrensel etik kurallar koyan ilk dinin, yani Yahudiliğin bağrından çıktığı gibi bir izlenim yaratır. ++

Bu düşüncelerin hepsi temelsiz ve cüretkar görüşlerdir. Hz. İbrahim'den 10 bin yıl önce, Taş Devri'nde yaşayan avcı toplayıcı insanlarından ahlak kuralları vardı. Avrupalı göçmenler, Avustralya'ya 18.yüzyıl sonlarında ilk vardıklarında karşılarında Hz. Musa, Hz.İsa ya da ++

Hz. Muhammed'den haberleri olmadığı halde tam teşekküllü bir etik dünya görüşüne sahip Aborjinleri bulmuşlardı. Yerlilerin malına mülküne vahşice el koyan Hristiyan sömürgecilerin üstün bir ahlak standartı sergilediklerini iddia etmek pek mümkün görülmüyor. ++

Günümüzde bilim insanları ahlakın esasen insan türünün ortaya çıkmasından 1 milyon yıl öncesine dayanan evrimsel kökenleri bulunduğuna işaret ediyor. Kurtlar,yunuslar ve maymunlar gibi sosyal hayvanların grupiçi işbirliği adına evrim sürecinde edindikleri etik kodları var. ++

Örneğin yavru kurtlar birbirleriyle oynarken "adil oyun" esaslarına göre hareket eder. Yavrulardan biri çok sert ısırır ya da kendini sırtüstü yere teslim olan bir kurt yavrusunu ısırmaya devam ederse diğer kurt yavruları kendisiyle bir daha oynamaz. ++

Şempaze gruplarında baskın üyelerden zayıf üyelerin mülkiyet haklarına saygı göstermesi beklenir. Genç bir dişi şempanze bir muz bulacak olursa genellikle alfa erkek bile bu muza el koymaya yeltenmez. Kuralı bozarsa statüsünü kaybetmesi mümkün. ++

Maymunlar grubun zayıf üyelerini istismardan kaçmakla kalmaz bazen onlara bilfiil yardım ederler. Milwaukee Contry hayvanat bahçesinde yaşayan Kidogo adlı cüce şempanze kendisini zayıflatıp sersemleten ciddi bir kalp rahatsızlığından mustaripmiş. ++

Hayvanat bahçesine getirildiğinde yönünü bulamıyor, insan bakıcıların yönlendirmelerini anlamıyormuş. Diğer şempanzeler durumu anlayınca devreye girmişler. Kidogo'yu elinden tutup nereye gitmesi gerekiyorsa götürmüşler. ++

Kidogo yolunu kaybedince çığlık atıyor ve kimi maymunlar hemen yardımına koşuyormuş. Kidogo'nun asli yardımcılarından, grubun en üst basamağındaki erkek şempanze Lody, Kidogo'ya yol göstermenin yanında onu koruyormuş. Neredeyse tüm grubun üyeleri ona şefkatle yaklaşsa da++

içlerinden biri, Murphy adlı bir genç, acımasızca sataşıyormuş Kidogo'ya. Lody böyle bir şeye şahit olduğunda ya bu zalimi kovalıyor ya da korumak için Kidogo'ya sarılıyormuş. ++

Daha da dokunaklı bir vaka Fildişi Sahili'nin ormanlarında yaşanmış. Oscar adlı bir şempanze annesini kaybettikten sonra kendi başına hayatta kalma mücadelesi veriyormuş. Diğer dişiler kendi çocuklarına bakmak zorunda kaldıklarından Oscar'ı evlat edinmeye ya ++

ya da ona bakmaya yanaşmıyorlarmış. Oscar gitgide zayıflamış, sağlığını ve yaşama gücünü yitirmiş. Ama umut kalmadı derken grubun alfa erkeği Freddy, Oscar'ı "evlat edinmiş." Alfa erkek Oscar'ın karını doyuruyor ve hatta taşıyormuş onu. ++

Genetik testler sonucu, Freddy'nin Oscar'la akrabalığı bulunmadığı anlaşılmış. Bu aksi yaşlı lideri bu kimsesiz çocuğu bakmaya neyin ittiğini bilemeyiz ama anlaşılan o ki maymun liderleri büyük dinlerden önce fakir, düşkün ve yetimlere yardım etme eğilimi geliştirmiş..

İnsanlar istediğine inanmayı sürdürebilir fakat etik bir dünya görüşünün ve ahlak kurallarının dinlerle beraber yeryüzüne inmediği aşikardır. Etik davranışlar, bin yıllar boyunca evrimleşip, kalıtımsal olarak algoritmalarımıza kazınan özelliklerdir.

Etik fiillerin dinlerle beraber geldiğini savunmak, dinlerden binlerce yıl önce yaşamış olan organizmaları yok saymaktır. Belki de dinlerden önce insanların daha sağlam etik görüşleri vardı. Kim bilir?

21.yy'da meydana gelen ahlak sapmalarını gördükten sonra bu teoriye inanmak o kadar zor değil sanırım... Okuduğunuz için teşekkür ederim.Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...