π’„π’†π’π’†π’”π’•π’Šπ’‚π’ π’„π’†π’π’†π’“π’š π’”π’•π’‚π’π’Œ's All Threads:

π’„π’†π’π’†π’”π’•π’Šπ’‚π’ π’„π’†π’π’†π’“π’š π’”π’•π’‚π’π’Œ


π’„π’†π’π’†π’”π’•π’Šπ’‚π’ π’„π’†π’π’†π’“π’š π’”π’•π’‚π’π’Œ

@mane3sha


7 types of rest there’s more to proper rest than simply sleeping at night or relaxing in front of the tv. this might be why you are constantly exh...

Read 9 tweets
2 month ago

π’„π’†π’π’†π’”π’•π’Šπ’‚π’ π’„π’†π’π’†π’“π’š π’”π’•π’‚π’π’Œ

@mane3sha


the four mature masculine archetypes. while each of these archetypes live within every man, most men deeply resonate with one or two masculine ar...

Read 19 tweets
3 month ago