The Inner Circle Trader's All Threads:

The Inner Circle Trader

@I_Am_The_ICT


The Inner Circle Trader

@I_Am_The_ICT


İNTİŞAR: ASRIN EN AHLÂKSIZI VE EN CESÛRU ÜZERİNE Bugün İslâmî câmiâ tarafından "kahramanlaştırılan" bir figür, Necib Fâzıl! Kibri, hazcılığı ve ah...

Read 18 tweets
1 month ago