shi's All Threads:

shi


shi

@kjy0shi


İNTİŞAR: ASRIN EN AHLÂKSIZI VE EN CESÛRU ÜZERİNE Bugün İslâmî câmiâ tarafından "kahramanlaştırılan" bir figür, Necib Fâzıl! Kibri, hazcılığı ve ah...

Read 18 tweets
7 month ago