کیوان's All Threads:

کیوان


کیوان

@Kvan_P


احتمالا باید تا آخر عمرم با یه دستگاه که بهم وصل میشه بخوابم قضیه از کجا شروع شد؟ تقریبا از بعد از دانشگاه هر روز حس می‌کردم انرژیم کمتر می‌شه و ت...

Read 10 tweets
10 month ago