Kutlu Altay Kocaova's All Threads:

Kutlu Altay Kocaova

@kutlualtay


Kutlu Altay Kocaova

@kutlualtay


"Celâl Bayar, Atatürk'ün yanında yetişmesine, onun başbakanlığını yapmasına ve hattâ Hatay'ın alınması konusundaki en önemli adımları görmesine rağ...

Read 9 tweets
3 month ago