Mehmet Ali Büyükkara's All Threads:

Mehmet Ali Büyükkara

@malibuyukkara


Mehmet Ali Büyükkara

@malibuyukkara


Bir siyasi muhalefet ideolojisi tabii ki devlet olmayı hedefler. Bu görünüşte 1 başarıdır. Ancak bu "başarının" uzun vadede ne getirip ne götürece...

Read 3 tweets
9 month ago