برادران مارکس بجز مانفرد's All Threads:

برادران مارکس بجز مانفرد

@behtarin1760


برادران مارکس بجز مانفرد

@behtarin1760


فردا و با تمام شدن آخرین روز تعطیلات نوروزی، هزاران مدرسه، دانشگاه، مراکز صنعتی: کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، مراکز تجاری: پاساژها، بنگاه‌های املاک، صراف...

Read 18 tweets
3 month ago