⭐GRANAD's All Threads:

⭐GRANAD

@ekonometria


⭐GRANAD

@ekonometria


SERMAYE KONTROLÜ İsminden de anlaşılacağı gibi, devletler finansal piyasalarda sektör veya sektöre özgü sermayenin akışını düzenlemek, giren ve ...

Read 15 tweets
7 month ago