Sanatın Tarihi's All Threads:

Sanatın Tarihi

@SanatnTarihi


Sanatın Tarihi

@SanatnTarihi


İsa yakalandıktan sonra Yahudi yaşlılar ve başkahinler, İsa'yı ölüme mahkum etmek için bir araya geldiler. Onu bağladılar ve Romalı vali Pilatus'a ...

Read 20 tweets
15 month ago